Linh kiện Cầu Giấy

 

 Không gian Đổi mới Giáo dục là gì?

Không gian Đổi mới Giáo dục là một trung tâm trường học tạo điều kiện cho việc học tập đổi mới. Đó là một không gian nơi giáo viên và học sinh có thể dạy và học, và quan trọng hơn là áp dụng các kỹ năng của thế kỷ 21. Nơi mà giáo viên trở thành người điều hành và học sinh dựa trên câu hỏi được dẫn dắt bởi học để học có thể phát triển mạnh.. 

 

  Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học sinh. Trong phòng Lab STEM, học sinh sẽ được Học thông qua Hành theo cách tiếp cận của Giáo dục STEM.

     Việc "Học thông qua hành" sẽ khác rất nhiều với việc "Học đi đôi với Hành" và càng khác biệt so với việc chỉ học lý thuyết. Trong "Học đi đôi với Hành" thì chữ "Hành" ở đây là thực hành mang tính kiểm chứng lý thuyết, thực hành theo các bước cho sẵn để thu được khẳng định đúng. Còn việc "Học thông qua Hành" thì người học sẽ không biết trước các bước phải làm, mà phải làm việc theo nhóm để, tìm tòi, suy luận, thử nghiệm rồi tối ưu để hướng đến mục đặt ra.

     Thông qua việc tranh luận, phản biện, thống nhất rồi chế tạo, thử nghiệm để tìm ra các lỗi rồi quay về chỉnh sửa cho đến khi tối ưu sản phẩm của mình học sinh sẽ rèn luyện được các tư duy và kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21. Đó là Tư duy logic, Tư duy phản biện (Critical Thinking), Tư duy thiết kế, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng sử dụng công nghệ...

Lộ trình xây dựng và phát triển giáo dục STEM cho Nhà trường: