Kìm/Kẹp/Tua vít

Kìm cắt mini
Xem nhanh

Kìm cắt mini

21.000₫

Kìm mỏ nhọn mini
Xem nhanh

Kìm mỏ nhọn mini

21.000₫

Kẹp Mạch PCB
Xem nhanh

Kẹp Mạch PCB

31.500₫