Nhiệt độ/Độ ẩm/Nước

Cảm Biến DHT11
Xem nhanh

Cảm Biến DHT11

20.000₫

Module DHT11
Xem nhanh

Module DHT11

25.000₫

Cảm biến DHT22
Xem nhanh

Cảm biến DHT22

100.000₫

Cảm biến DHT21
Xem nhanh

Cảm biến DHT21

80.000₫