Nhiệt độ/Độ ẩm/Nước

Cảm Biến DHT11
Xem nhanh

Cảm Biến DHT11

21.000₫

Module DHT11
Xem nhanh

Module DHT11

26.000₫

Cảm biến DHT22
Xem nhanh

Cảm biến DHT22

105.000₫