Vi điều khiển 8051

AT89S51-24PU DIP40
Xem nhanh

AT89S51-24PU DIP40

18.000₫

ATMEGA32A-PU DIP40
Xem nhanh

ATMEGA32A-PU DIP40

70.000₫

AT89C52-24PU DIP40
Xem nhanh

AT89C52-24PU DIP40

12.000₫

AT89S52-24PU DIP40
Xem nhanh

AT89S52-24PU DIP40

19.000₫