Nhập hàng Trung Quốc

BÁO GIÁ ORDER HÀNG TRUNG

BÁO GIÁ ORDER HÀNG TRUNG

Đăng bởi : Nguyễn Danh Quân13/02/2019

TỈ GIÁ: 3370 (22/08/2019) I. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VÀ BIỂU PHÍ (22/08/2019) 1. CHI PHÍ NHẬP 1 ĐƠN HÀNG = (TIỀN HÀNG + PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TQ) X TỈ GIÁ + CƯỚC VẬN CHUYỂN TQ-VN...
Điều khoản cung cấp dịch vụ

Điều khoản cung cấp dịch vụ

Đăng bởi : Nguyễn Danh Quân13/02/2019

ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP Dịch Vụ Nhập Hàng Hộ Từ Trung Quốc ...