IC chức năng 2

DS1307 DIP-8
Xem nhanh

DS1307 DIP-8

4.000₫