Tin tức - Blog

Hướng dẫn xuất file Gerber từ phần mềm Altium Designer

17/11/2022

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch .... Các bạn nên xuất file Gerber để gởi đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả các nhà sản xuất PCB đều có thể nhận Gerber.
Để đảm bảo rằng mạch bạn thiết kế đã đúng tiêu chuẩn mà 
PCB Quan Danh có thể làm, trước khi xuất Gerber bạn nên đọc kỹ Quy chuẩn thiết kế chúng tôi đặt ra.

 I. Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer
1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:

 


 

 

Bình luận (0)

Viết bình luận :