Cảm biến lưu lượng nước DN20

(Mã SP:PVN1713)

Thương hiệu: Chưa cập nhật |

Đánh giá

:

Giá

:

105.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

Đa dạng sản phẩm, lĩnh vực Linh kiện điện tử, CNC, 3D, Laser...

Đa dạng sản phẩm, lĩnh vực Linh kiện điện tử, CNC, 3D, Laser...

Khách hàng dễ dàng theo dõi hành trình đơn hàng online tại mục

Khách hàng dễ dàng theo dõi hành trình đơn hàng online tại mục "Kiểm tra đơn hàng"

Nhiều hình thức thanh toán + ship hàng linh động: Mua trực tiếp; mua online; chuyển khoản; ship COD

Nhiều hình thức thanh toán + ship hàng linh động: Mua trực tiếp; mua online; chuyển khoản; ship COD

Chất lượng đảm bảo, sản phẩm được test kĩ và đóng gói cẩn thận

Chất lượng đảm bảo, sản phẩm được test kĩ và đóng gói cẩn thận

Cảm biến lưu lượng nước DN20

Cảm biến lưu lượng nước DN20 phần ống được làm bằng Đồng chắc chắn, độ bền cao rất thích hợp lắp cho các loại máy dân dụng, bán công nghiệp…Ống phi 27 cho lưu lượng lên đến 30L/phút

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Điện áp định mức: 5VDC
  • Vật liệu : Đồng
  • Áp lực nước kháng > 1,75MPa
  • Chính xác : [trong 1 ~ 30L / phút] ± 10%
  • Đặc tính xung dòng chảy (6.6 * Q) Q = L / Min ± 3%
  • Chu kỳ nhiệm vụ xung đầu ra 50% ± 10%
  • Phạm vi lưu lượng 1-25L / phút

 

———————CODE THAM KHẢO———————-

/*
  Dây đỏ kết nối nguồn 5V arduino
  Dây đen nối GND arduino
  Dây vàng (tín hiệu) kết nối chân số 2 arduino
  Mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600
  Thổi cho cánh quạt trong cảm biến xoay để kiểm tra
 */

byte statusLed    = 13;

byte sensorInterrupt = 0;  // 0 = digital pin 2
byte sensorPin       = 2; //--------------------------------------------------chân tín hiệu

float calibrationFactor = 4.5;

volatile byte pulseCount;  

float flowRate;
unsigned int flowMilliLitres;
unsigned long totalMilliLitres;

unsigned long oldTime;

void setup()
{
  
  // Initialize a serial connection for reporting values to the host
  Serial.begin(9600);
   
  // Set up the status LED line as an output
  pinMode(statusLed, OUTPUT);
  digitalWrite(statusLed, HIGH);  // We have an active-low LED attached
  
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  digitalWrite(sensorPin, HIGH);

  pulseCount        = 0;
  flowRate          = 0.0;
  flowMilliLitres   = 0;
  totalMilliLitres  = 0;
  oldTime           = 0;

  // The Hall-effect sensor is connected to pin 2 which uses interrupt 0.
  // Configured to trigger on a FALLING state change (transition from HIGH
  // state to LOW state)
  attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING);
}


void loop()
{
   
   if((millis() - oldTime) > 1000)    // Only process counters once per second
  { 
    detachInterrupt(sensorInterrupt);
    flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) / calibrationFactor;
    oldTime = millis();
    flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000;
    totalMilliLitres += flowMilliLitres;
      
    unsigned int frac;
    
    // Print the flow rate for this second in litres / minute
    Serial.print("Flow rate: ");
    Serial.print(int(flowRate));  // Print the integer part of the variable
    Serial.print("L/min");
    Serial.print("t");       // Print tab space

    // Print the cumulative total of litres flowed since starting
    Serial.print("Output Liquid Quantity: ");        
    Serial.print(totalMilliLitres);
    Serial.println("mL"); 
    Serial.print("t");       // Print tab space
  Serial.print(totalMilliLitres/1000);
  Serial.print("L");
    

    // Reset the pulse counter so we can start incrementing again
    pulseCount = 0;
    
    // Enable the interrupt again now that we've finished sending output
    attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING);
  }
}

/*
Insterrupt Service Routine
 */
void pulseCounter()
{
  // Increment the pulse counter
  pulseCount++;
}

 

Sản phẩm liên quan