USB NRF24L01 UART

(Mã SP:CG000016)

Thương hiệu: Chưa cập nhật |

Đánh giá

:

Giá

:

42.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

Đa dạng sản phẩm, lĩnh vực Linh kiện điện tử, CNC, 3D, Laser...

Đa dạng sản phẩm, lĩnh vực Linh kiện điện tử, CNC, 3D, Laser...

Khách hàng dễ dàng theo dõi hành trình đơn hàng online tại mục

Khách hàng dễ dàng theo dõi hành trình đơn hàng online tại mục "Kiểm tra đơn hàng"

Nhiều hình thức thanh toán + ship hàng linh động: Mua trực tiếp; mua online; chuyển khoản; ship COD

Nhiều hình thức thanh toán + ship hàng linh động: Mua trực tiếp; mua online; chuyển khoản; ship COD

Chất lượng đảm bảo, sản phẩm được test kĩ và đóng gói cẩn thận

Chất lượng đảm bảo, sản phẩm được test kĩ và đóng gói cẩn thận

Socket tương thích với NRF24L01 loại 8 Pin

- Driver giao tiếp máy tính CH340T
- Tương thích với với NRF24L01 8 Pin
- Chuyển đổi dạng dữ SPI từ NRF24L01 sang UART

A. Cài đặt tốc độ Baud:
- Các tốc độ Baud: 4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200 
- Mặc định 9600
- Cài đặt Baud bằng cách nhấn lệnh AT khi kết nối với với phần mềm teminal với cú pháp như sau:
+  Cấu trúc:   AT+BAUD=n 
Với n là các số nguyên từ 1,2,3,4,5,6,7 tương ứng với các tốc độ trên
VD: Muốn cài là 14400 gõ: AT+BAUD=3
B. Cách thức truyền
1, the effective number of bytes in a single transmission: 1-31 bytes. 
0 bytes reserved by the system for each transmission packet length statistics; for example, the serial port "abc" (ASCII code, 3 bytes), the actual transmission 3abc (0th byte 3), when the receiving end of the actual processing to determine the packet length received under article 0 byte number. 
Module Transfer Protocol in the following table: 
Buff [0] 
Buff [1] 
Buff [2] 
Buff [3] 
Buff [..] 
Buff [..] 
Buff [31] 
the Length 
Byte1 
Byte2 
Byte3 
.. 
.. 

Byte31 Byte0 the system reserved for statistical packet length. Byte1 ~ Byte31 user operating position

Mode 1: between wireless serial communication module 
does not need to consider the agreement, communication frequency, air transmission rate, the same way the CRC, equal to the target address of the sender to the receiver address of the receiver communicate with each other. 
Mode 2: wireless serial module sends, receives SCM 
SCM need from Buff [1] began to read, read Buff [0] of length bytes. Buff [1] is the first byte computer sent. Computer Send "ABCDE" The microcontroller C language example: 
for (i = 0; i <Buff [0]; i ++) // This example Buff [0] = 5 ( " ABCDE" a total of 5 bytes) 

    Reserve, [i ] = Buff [i + 1] ; // Reserve [] is actually received "ABCDE" 

mode III: SCM transmission wireless serial module receives 
the microcontroller to send, the need to Buff [0] means the total words in this transfer number of sections, a transfer byte 
Buff [0] is "0x01", the transmission of 31 bytes Buff [0] is "0x1F" 
SCM send "ABCDE" wireless serial module receives a C language example: 
// "ABCDE" a total of five bytes, so the Send [0] = 5; 
Unsigned charSend [32] = {5, 'the a', 'B', 'C', 'D', 'E', ...}; 
NRF24L01_TxPacket (the Send) ;

nrf

Sản phẩm liên quan